Как да нагласим страничните огледала на автомобила, така че да няма „сляпо петно“?

Намирането на точното положение на страничните огледала на автомобила, така че да се избегне получаването на „слепи петна“ (мъртвите зони) е

Целия текст