Ограничена видимост – правила за движение

  Какво означава “ограничена видимост”? Какви правила за движение трябва да се спазват при ограничена видимост? Ограничена видимост „Ограничена видимост“ е

Целия текст