Правилото за 2-те секунди

Знаете ли “Правилото за 2-те секунди”? “При сух път и добра видимост, при скоростта, с която се движите, времето за

Целия текст