Допустими норми на съдържание на алкохол в кръвта на шофьора в страни от ЕС

5.0 02 Във всички страни, членки на ЕС е забранено управлението на МПС след употребата на алкохол или други вещества

Целия текст

Автомобилите на бъдещето няма да позволяват да управляваме след употреба на алкохол

0.0 00 Независимо се разработват две конкурентни системи, които се предвиждат да бъдат използвани за деактивиране на ключа за запалване

Целия текст