shofior.com

Правила и забрани за спиране за престой на ППС

Основните правила, които се прилагат при спиране за престой на ППС на платното за движение (ако няма други ограничения),  се определят главно от това дали ППС е спряно за престой в населено място или извън населено място.

„Пътно превозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача.“Ето ги  и самите правила за престой на ППС на платното за движение:

Извън населено място:

За престой извън населените места пътните превозни средства се спират извън платното за движение. Когато това е невъзможно, спирането за престой се извършва успоредно на оста на пътя, най-вдясно на пътното платно.

В населено място:

За престой в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя.
Допуска се престой на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.

На еднопосочен път в населено място:

На път с еднопосочно движение се допуска престой и от лявата страна по посока на движението, ако това не пречи на движението на пътните превозни средства.

 

Като при спиране за престой на автомагистрала и скоростен път се прилагат специални правила, като:
Автомагистрала

При движение по автомагистрала пътното превозно средство се спира за престой само на  специално обозначените за това места;

Скоростен път
При движение по скоростен пътното превозно средство се спира за престой само на специално обозначените за това места.

Водачът на спряно за престой пътно превозно средство е длъжен да вземе мерки то да не може да се приведе в движение или да потегли само.

 

Забрани за спиране за престой:

Престоят е забранен:

Exit mobile version