Lotus разработи хибриден двигател на биогориво

Lotus съвместно с кралския университет в Белфаст и Jaguar разработи двигател, в който значително е подобрена на процеса на изгаряне на биогоривото.

i1

Двигател с подобен дизайн се очаква значително да повиши енергийната ефективност на изгаряне на биогоривата в двигателите с вътрешно горене. Архитектурата на двигателя се отличава с иновативна система за сгъстяване и използва двутактов цикъл с пряко впръскване на гориво. Двигателят OMNIVORE ще бъде подходящ за изгаряне на биогорива горива с по-висок КПД отколкото е възможно в момента.
Това е постигнато чрез използването на шайба в горната част на горивната камера. Тази система се движи нагоре и надолу, като оказва влияние върху проямата на геометриятя на компресия в зависимост от натоварването на двигателя. От Lotus твърдят, че коефициента на компресич варира от 8:1 до 40:1 са възможни.

i2

Името на този двигател OMNIVORE идва от това, че двигателят е проектиран да работи с алтернативни горива – биогорива.

Източник: Popular Science