Технологично решение на изискването „metre matter“ при велосипедите

  Най-популярният, но и най-спорният аспект на новото законодателство, свързано с безопасността на велосипедистите е т.н. „metre matter“ изискване, при

Целия текст