Допустими норми на съдържание на алкохол в кръвта на шофьора в страни от ЕС

5.0 02 Във всички страни, членки на ЕС е забранено управлението на МПС след употребата на алкохол или други вещества

Целия текст

Немските автомобили: не толкова надеждни, колкото може би си мислите

0.0 00 Нови данни показват разликата между възприятие и реалност в честотата на проблеми, които възникват при автомобили от германски

Целия текст

ЕК със списък на тежките нарушения в автомобилния транспорт

0.0 00 Европейската Комисия прие общ списък на категориите, видовете и степените на тежките нарушения на правилата на Съюза в

Целия текст