Пътни такси, за извънгабаритни ППС, 2017 г.

Влязоха в сила новите изменения на Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приети на 21 април

Целия текст

Нови по-високи такси за автомагистралите в Гърция

В Гърция са въведени нови по-високи тол такси за преминаване през различни участъци от автомагистралите в Гърция. Въведени са два

Целия текст

По-високи такси за преминаване по автомагистрала М-4 „Дон“ в Русия

Въведени са нови, по-високи, такси за преминаване през автомагистрала М-4 „Дон“ в Русия. Дневната тарифа се увеличава с 10% а нощната

Целия текст