Нови по-високи такси за автомагистралите в Гърция

В Гърция са въведени нови по-високи тол такси за преминаване през различни участъци от автомагистралите в Гърция. Въведени са два

Целия текст

По-високи такси за преминаване по автомагистрала М-4 „Дон“ в Русия

Въведени са нови, по-високи, такси за преминаване през автомагистрала М-4 „Дон“ в Русия. Дневната тарифа се увеличава с 10% а нощната

Целия текст

Нови пътни такси в Португалия – 2017

От 2017 г. са въведени нови пътнитакси по някои автомагистрали и мостове в Португалия. В Португалия е въведена електронна система

Целия текст