Euro NCAP за бъдещето на пътната безопасност

0.0 00 Краш тестовете в Европа играят ключова роля за повишаване на безопасността на новите автомобили в последните 20 години.

Целия текст

Нов тест преценява умората у шофьора

0.0 00 Полицията във Виктория обмисля въвеждането на нов пътен тест, чрез който да се преценява умората у водачите на моторни превозни средства.

Целия текст

Препоръки за намаляване на ПТП с участието на млади шофьори и мотористи в Европа – доклад на ETSC

0.0 00 При ПТП в Европа най-чести жертви стават младите шофьори и мотористите на възраст 15-25 години, въпреки непрекъснатите дейности

Целия текст