Правила за преминаване през кръгово кръстовищe

Основното правило за навлизане в кръгово кръстовище е навлизането в него винаги да става винаги НАДЯСНО по посока на движението! Ако кръстовището

Целия текст

Как да позиционираме правилно огледалата на автомобила?

Ето препоръките на автомобилните инженери на SAE. Основната идея е, ъгъла на позициониране на страничните огледала да съвпадне с ъгъла

Целия текст

Правила за преминаване през регулирано кръстовище

Основните видове кръстовища са регулирано и нерегулирано кръстовище, независимо от това дали са кръгови, Т-образи или с друга форма и

Целия текст