Автомобилен път или автомагистрала – прилики и разлики – правила

Съгласно Закона за движени по пътищата специални правила за движение се прилагат за движение на МПС по автомобилен път, както

Целия текст

Новите глоби и наказания за превишена скорост

Вече са в сила нови по-строги наказания и по-високи глоби за нарушения на правилата за движение на пътя, особено при

Целия текст

Новата Наредба №1 за установяване на употребата на алкохол и/или наркотици – в сила от 29 септември 2017

От 29 септември 2017 г. влиза изцяло новата Наредба №1 за реда за установяване на употребата на алкохол и/или наркотични

Целия текст