В сила са промените в Наредба № Із-2539 за контролните точки

5.0 02 От 23 март 2018 г. са в сила последните промени в Наредба № Із-2539 за определяне на максималния

Целия текст

Новото в Наредба №11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари

0.0 00 Вече са в сила последните изменения в Наредба №11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари, от януари

Целия текст

Нови правила за техническите прегледи от май 2018 г.

4.0 03 С последните промени на ЗДвП (от януари 2018г.) се въвеждат нови правила за провеждане на периодичните прегледи за

Целия текст