В сила са промените в Наредба № Із-2539 за контролните точки

5 / 5 ( 2 votes ) От 23 март 2018 г. са в сила последните промени в Наредба №

Целия текст

Новото в Наредба №11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Вече са в сила последните изменения в Наредба №11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари, от януари 2018г. Внасят

Целия текст

Нови правила за техническите прегледи от май 2018 г.

4 / 5 ( 3 votes ) С последните промени на ЗДвП (от януари 2018г.) се въвеждат нови правила за

Целия текст