Прекратяване на регистрацията на МПС – кога?

Последно обновяване: 24 януари 2018 г. Съгласно последните изменения на Закона за движение по пътищата (от януари 2018 г.) прекратяване

Целия текст

Нови правила за техническите прегледи от май 2018 г.

С последните промени на ЗДвП (от януари 2018г.) се въвеждат нови правила за провеждане на периодичните прегледи за техническа изправност

Целия текст

Украйна: вече с по-ниска допустима скорост в населените места

От 1 януари 2018 г. допустимата максимална скорост на движение в населените места в Украйна е намалена от 60 на

Целия текст