Скоростен път и автомагистрала – основни понятия съгласно ЗДвП

3.4 05 Автомагистралите и скоростните пътища са специално изградени и обозначени с пътен знак пътища. На път, обозначен като автомагистрала или

Целия текст