Новото в Наредба № I-181 за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица

5.0 01 Съгласно последните промени в Наредба № I-181 за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни

Целия текст

Новите промени за лицата обучаващи водачи на МПС, съгласно Наредба № 37

0.0 00 Списъка от необходими документи, към заявлението, за издаване на разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидат водачи на

Целия текст

В сила са промените в Наредба № Із-2539 за контролните точки

5.0 02 От 23 март 2018 г. са в сила последните промени в Наредба № Із-2539 за определяне на максималния

Целия текст