Новото в Наредба № I-181 за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица

5 / 5 ( 1 vote ) Съгласно последните промени в Наредба № I-181 за регистрацията и отчета на моторните

Целия текст

Новите промени за лицата обучаващи водачи на МПС, съгласно Наредба № 37

Списъка от необходими документи, към заявлението, за издаване на разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидат водачи на МПС, съгласно

Целия текст

В сила са промените в Наредба № Із-2539 за контролните точки

5 / 5 ( 2 votes ) От 23 март 2018 г. са в сила последните промени в Наредба №

Целия текст