Изпитни листовки за професионална компетентност за международен превоз

0.0 00 Изпитни листовки за професионална компетентност за международен превоз на пътници и товари вече могат да бъдат решавани онлайн

Целия текст

Вече и изпитни листовки за професионална компететност за вътрешен обществен превоз на пътници и товари

0.0 00 Вече  са достъпни при нас и онлайн изпитните листовки за ПЪРВА част на изпита за придобиване на удостоверение за

Целия текст

Проект на методиката за провеждане на изпитите за водачи на МПС за опасни товари и консултанти по превоз на опасни товати

0.0 00 Обявни за обществено обсъждане са предложените промени в Методиката за изменение и допълнение на методиката за условията и

Целия текст