Сърбия със система за контрол на средната скорост на движение

Министерството на външните работи съобщава, че Сърбия въвежда електронен контрол на средната скорост на движение. Новата система за контрол на

Целия текст

Автомобилен път или автомагистрала – прилики и разлики – правила

Съгласно Закона за движени по пътищата специални правила за движение се прилагат за движение на МПС по автомобилен път, както

Целия текст