По-високи глоби за превоз на опасни товари

5 / 5 ( 1 vote ) От 1 януари 2019 ще се налагат по-високи глоби за превоз на опасни

Целия текст

Новото в Наредба № I-181 за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица

5 / 5 ( 1 vote ) Съгласно последните промени в Наредба № I-181 за регистрацията и отчета на моторните

Целия текст

Новите промени за лицата обучаващи водачи на МПС, съгласно Наредба № 37

Списъка от необходими документи, към заявлението, за издаване на разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидат водачи на МПС, съгласно

Целия текст