Шофьорската книжка ще служи и като документ за самоличност

Шофьорската книжка ще служи и като документ за самоличност на българските граждани на територията на страната. Това реши правителството с приемането на промени в Закона за документите за самоличност. Досега за такъв се считаха само личните карти.

Друга промяна, гласувана от кабинета, е свързана с изисквания размер на снимките за документи. Основната част от промените отразяват изискванията на Европейския съюз за стандарти на отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в документите за самоличност, документите за пътуване, както и други лични документи, издавани от МВР. Така се разграничават няколко групи документи: документите за самоличност, шофьорската книжка и документи за пребиваване.

Източник: Дарик Нюз