Цени на винетни стикери в България за 2013г.

Цени за 2013г. на винетни стикери за МПС с българска регистрация:

Категория 1 Категория 2
евро 0, I, II евро III, IV, V, EEV и по-висока евро 0, I, II евро III, IV, V, EEV и по-висока Категория 3
Цени на винетна такса (в лв.)
Дневна 13 13 13 13
Седмична 75 58 43 33 10
Месечна 215 165 117 90 25
Годишна 1300 1000 681 524 67

 

Цени за 2013г. на винетни стикери за МПС с чуждестранна регистрация:

Категория 1 Категория 2
евро 0, I, II евро III, IV, V, EEV и по-висока евро 0, I, II евро III, IV, V, EEV и по-висока Категория 3
Цени на винетна такса (в лв.)
Дневна 7 7 7 7
Седмична 38 30 22 17 5
Месечна 110 85 60 46 13
Годишна 665 511 348 268 34

 

Категории МПС:

Категория 1ППС, предназначени за превоз на товари, с две и повече оси, състав от пътни превозни средства, както и специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите; колесните трактори и другите самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътищата; специализираните пътни превозни средства и строителни машини, които по принцип са предназначени за движение извън републиканските пътища, включително руднични и кариерни превозни средства, за времето, когато ползват републиканските пътища за придвижване на собствен ход, при условие че отговарят на техническите изисквания и на условията за безопасност на движението – всички с две и повече оси, които имат технически допустима максимална маса 12 или повече тона.

Категория 2ППС, предназначени за превоз на пътници, с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с две оси, както и специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите; колесните трактори и другите самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътищата; специализираните пътни превозни средства и строителни машини, които по принцип са предназначени за движение извън републиканските пътища, включително руднични и кариерни превозни средства, за времето, когато ползват републиканските пътища за придвижване на собствен ход, при условие че отговарят на техническите изисквания и на условията за безопасност на движението – всички с две оси, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 тона.

Категория 3ППС, предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 места за сядане, моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или моторните превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, както и моторните превозни средства от тази група с повишена проходимост.