Форд представя новата си система спирачки за шофьори-тинейджъри „MyKey”

2010 Форд Телец SHO: с 365 конски сили-близнаци-турбо V6, чевръст манипулиране и удобна и атрактивен интериор, Форд новия Телец SHO е добре дошъл връщането на спално изпълнение седан. Форд Мотор Дружеството

За нервна родители системата за родителски контрол „MyKey” може да бъде следващото най-хубаво нещо след наемането на въоръжена бавачка, която да следва по петите децата им. Родителите сами могат вече да задават ограничения във вункциите на автомобила, когато ще се управлява от децата им.

2010 Ford Taurus SHO

Системата проверява зададените от родителите параметри и променя настройките в електронната система з ауправление на автомобила. В системата е включено ограничаване силата на звука на аудио системата в автомобила. В допълнение системата активира звукови сигнали и дори спира з амоменгт музиката в автомобила, ако не е поставен обезопасителният колан или системата е активирала друг звуков предупредителен сигнал. Може да се активира и допълнителна звукова фунцкия като например: „Намали! Ограничението е 50 км/ч.”

Източник: popsci.com