Устройство на автомобила

Моторно превозно средство (МПС) е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

Основни примери за МПС са: автомобили за транспортиране на пътници и товари, в т.ч и тези използвани за специални цели и със специфично предназначение, мотоциклети, мотопеди, тролейбуси, трактори за транспортни цели.Основните части на автомобила са:

Основните уредби в автомобила са:

  • – кормилна
  • – спирачна
  • – електрическа
  • – сигнална и осветителна