Тест на безпилотни камиони в Япония

Проведен е практически тест за движение в реални условия на безпилотни каминони, обединени в конвой от 4 автомобила.

Избора на този тип подребна на камионите не е случайна – изследователите на New Energy и Industrial Technology Development Organization са установили, че при движение организирано по този начин се намалява въздушното съпротивление като по този начин се намалява като цяло разхода на гориво необходим за такъв пробег на тези 4 камиона, ако биха се движили поотделно.

Източник: Carl Franzen