ОбщиПолезни

С 30 км/ч в населено място в ЕС

Скоростта на движение на автомобили в населени места да бъде ограничена на 30 км/ч. Това е една от мерките, които предлага Европейският парламент в резолюция, с която приканва страните от ЕС да предприемат мерки за намаляване наполовина на жертвите на автомобилни катастрофи до 2020 г.

Уеднаквяване на пътните знаци в отделните държави е друга мярка, която се предвижда в документа.

Източник: www.trud.bg