За газовите уредби, подмяната на големия талон и Наредба №Н-3 за изменение в конструкцията на ППС

Тук можете да намерите пълният текст на спорната напоследък
НАРЕДБА № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

С Наредба № Н-3 се въвеждат изисквания на ЕС, според които всички шофьори, които са си сменили горивните инсталации на колите, трябва да го направят по точно определени правила и да бъдат проверени от сертифициран сервиз.

Съгласно наредбата от 2 март 2013г. влизат в сила текстове, съгласно които всички МПС, на които имат монтирана допълнителна газова уредба трябва да сменят големият талон.

Тъй като от миналата година проверката на газова уредба е част от годишния технически преглед на автомобила, и в момента всеки собственик на МПС с допълнително монтирана газова уредба може да се яви в пунктовете на пътна полиция и след представяне на паспорт, протокол или други документи, удостоверяващи монтажа на уредбата, да поиска промяна в регистрацията на автомобила (смяна на големия талон).

И досега, съгласно действащата Наредба № I-45/2000 г., при промяна на техническите характеристики на ППС, собствениците извършваха промяна в регистрацията (смяна на големия талон) на базата на посочените необходими документи, които собственикът представя.

Досега всеки собственик на МПС с газова уредба можеше да се яви в пунктовете на пътна полиция и след представяне на паспорт, протокол или други документи, удостоверяващи монтажа на уредбата, да поиска промяна в регистрацията.

И след 02 март 2014 г. ще продължи обслужването на собственици на МПС с монтирани газови уредби, тъй като пътните превозни средства, на които са били поставени такива уредби, са преминавали на периодичен преглед за техническа изправност.

При промяната на данните в талона автомобилът задължително трябва да мине през каналите на КАТ за сверка на номерата.

Съгласно ДАИ и Наредбата задължителната пререгистрация на МПС с допълнително монтирана газова уредба ще се прилага само за возила, на които е сложена бутилка след 1 март 2014 година (по данни на ДАИ).

Собственици на автомобили с вече поставени газови уредби ще преиздават талоните си след 4 март 2014 г. само при продажба

Гражданите, на които не е отразена газовата уредба в талона за регистрация на превозното средство да съхраняват документите за монтажа на уредбата и при извършване на последваща пререгистрация на автомобила да ги предоставят за отразяване в талона.

За всички останали ще бъде достатъчно да са преминали през технически преглед и изправността на бутилката да е установено при него.

След 4 март 2014 година, когато някой реши да слага газова уредба на автомобила си, след монтажа трябва да я сертифицира и с този сертификат да отиде за смяна на големия и малкия талон.
Това ще му бъде отразено в големия талон с отметка бензин/газ или бензин/метан. Тази отметка играе ролята на паспорт за газовата уредба.

Поради преминаването през годишен технически преглед, където всеки личен автомобил минава веднъж в годината се издават картончета голям или малък, където има отметка за монтирана газова уредба. На този преглед освен всичко друго се преглежда и тази уредба. Тази отметка на талона играе ролята на паспорт за уредбата. Всички, които имат тази отметка не се налага да сменят голям и малък талон.

Тези хора ще сменят талоните си само когато продават автомобилите си, когато сменят двигател и всички подобни случаи предвидени в закона”.