Слагат камери на на жп прелезите

На форум по повод Световния ден на жп прелезите в НК „Железопътна инфраструктура“ стана известно, че се предвижда поставянето на камери на всеки от общо 806 на брой ЖП прелези в страната. Промени се предвиждат и в намаляване времето за спускането на бариерите на самите ЖП прелези.

Към момента има поставени камери само на 13 от прелезите в страната

Предвиждат се промени и в Наредбата, с която да се регламентират времето за затваряне на прелезите.