Промени в Наредбата за задължителното застраховане

Излязоха приетите промени в Наредба №24 от 8 март 2006г. за задължителното застраховане по чл.249, т.1 и 2 от кодекса на застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, от 19 юли 2011г.

Пълния текст на наредбата четете тук.