Проект за изменение на Наредба № 38 за шофьорските и проверочните изпити

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.

Целта е да се въведат мерки за преустановяване на порочните практики при провежданите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, като:1. Предвижда се занапред теоретичните изпити да се провеждат само в кабинети на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Към настоящия момент теоретичните изпити се провеждат предимно в кабинети на учебните центрове, получили разрешения за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

2. Въвежда се изискване работните места на изпитваните да бъдат изолирани едино от друго, така че да нямат физически или визуален контакт помежду си.

3. Въвежда се забрана изпитваните лица да ползват електронни устройства (освен таблетите за провеждане на изпита) в кабинета за изпит, както и да ги държат у себе си.

4. Изпитваните лица ще бъдат проверявани с техническо устройство за наличието на електронни устройства у тях преди да заемат местата си в изпитния кабинет.

Пълният текст на Проекта за изменение на Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.