Правилото за 2-те секунди

2.4/5 - (5 votes)

Знаете ли „Правилото за 2-те секунди“?

„При сух път и добра видимост, при скоростта, с която се движите, времето за изминаване на разстоянието до движещия се пред Вас автомобил трябва да бъде поне 2 секунди.“Тази дистанция се определя като, например набележите обект (билборд, стълб, пътен знак…) на пътя и когато предната кола премине покрай него започвате да броите (в секунди) докато и Вие преминете покрай набелязаният обект (колкото е числото, което отброите, толкова секунди е дистанцията между двама ви).

При мокра настилка и/или намалена видимост тази дистанция трябва да бъде най-малко удвоена. Тогава това правило следва да се превърне в правилото на четирите секунди.

Вижте как скоростта на движение и състоянието на пътната настилка влияе на спирачния път на автомобила.