По-високи такси за преминаване по автомагистрала М-4 „Дон“ в Русия

Въведени са нови, по-високи, такси за преминаване през автомагистрала М-4 „Дон“ в Русия.
Дневната тарифа се увеличава с 10% а нощната с 3%.

Пътната такса се определя от категорията на превозното средство, изминатото разстояние и времето от деня.От март 2017 г. се планира въвеждане на платени пътни участъци по автомагистрала М-3 „Украина“ в Калужска област.

Новите пътни такси в Русия.

Правила за движение в Русия (глоби, ограничения на скоростта, паркиране, изискване към автомобила).