Последната версия на Закона за автомобилните превози – февруари 2013г.

След като през Декември 2012г. бяха обнародвани измененията и допълненията в Закона за автомобилните превози, сега през февруари 2013г. отново беше обнародвана нова версия на закона.

Новото допълнение към измененията от декември 2012г е в частта: За преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки (чл. 106а, ал.5) и връзката на тези санкции със Закона за публичните финанси.

 

Пълната версия на Закона за автомобилните превози (февруари 2013г.) – четете тук.