От април плащаме онлайн глобите към КАТ

От 1 април всички глоби за нарушения на пътя ще могат да се плащат и по интернет.
До този момент всички справки и документи, издавани от КАТ, се получаваха на гише. От април обаче тези документи ще могат да се получават и по електронен път – като удостоверение за собственост на превозно средство, справка за отнети контролни точки или за наложени наказания. Повечето от тези документи ще могат да се получават срещу електронен подпис. Така ще се избегне и изискването за търсене на нарушителя по регистрация и връчване на документите по постоянен адрес.


Друга предстояща промяна в практиката на пътната полиция е катаджиите да връчват актовете и фишовете директно при проверка на пътя. Очаква се това да стане до края на годината, при проверка – след справка с таблет.
Съставените документи – фиш или акт – ще се печатат още на пътя (на мястото на нарушението) и ще се връчват веднага. Така издирването на нарушителите по адрес ще отпадне.

Също така от КАТ изразяват готовност за приемане на записите от видеокамерите в автомобилите ни, ако освен записа, подадем и сигнал, готови сме да свидетелстваме и да се разпишем като свидетели под обвинителния акт на нарушителя. Повече вижте видеото на BTV: