Отнемане на контролни точки – по колко и кога?

Съгласно последните промени на Наредба № Із-2539 за определяне на максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение, от юли 2019 г.се въвеждат някои промени в наказанията, за които се отнемат контролни точки, а именно:

Вид нарушениеПърво нарушениеПовторно нарушение
1.управление на МПС след употреба на алкохол над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда-10 т.-15 т.
2.за отказ на водач да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията им-12 т.
3.за управление на МПС, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места  – се отнемат 8 контролни точки– 8 т.
4.за управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер– 10 т.
5. за неправилно преминаване през железопътен прелез5 контролни точки– 5 т.
6. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари– 12 т.
7.за неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ – 8 т.
8.за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му – 6 т.
9.за неизползване на предпазен колан или не носене на каска  – 6 т.
10. за превозване на деца в нарушение на ЗДвП– 6 т.
11.за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването– 8 т.– 12 т.
12.за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека – 8 т.– 12 т.
13.за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението– 10 т.
14.за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път – 10 т.– 12 т.

*** На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания“, издаден по реда на Наредба № I-157  за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина, не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба, с изключение на нарушенията свързани с шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества (или техните аналози) и отказ от проверка за употреба на алкохол и/или наркотични вещества.

Максималният размер на контролните точки за отчет на извършваните нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е 39 т..

При първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС (на нов шофьор), първоначалния максимален размер контролни точки ще е 26 контролни точки  (а не както беше досега 39 т.) .

Като след придобиване на две годишен  стаж водачът получава допълнително 13 контролни точки. Максималният брой на контролните точки не може да бъде по-голям от 39 т.