shofior.com

Обновени изпитни листовки за категории В, В1, А, А1, A2, Ткт, Ттм, AМ

Обновени изпитни листовки (онлайн) и като мобилно приложение за Android, за категории В, В1, А, А1, A2, Ткт, Ттм, AМ

Добавени са нови въпроси и допълнителни пояснения свързани с последните промени на Закона за движение по пътищата, и Решение на Конституционният съд, касаещи наказанията временно отнемане на шофьорска книжка и временно спиране от движение на МПС, налагани на водачи и собственици на МПС поради неплатени глоби. Цитираните промени в Законодателството влизат в сила от 2 април 2021 г.Въпросите и отговорите, включени в Изпитни листовки ДАИ 2021, са разработени в съответствие с официалните масиви с изпитни въпроси, върху които се полагат теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответните категории и квалификационните изпити, утвърдени от ИААА, както и в съответствие с нормативните изисквания за оценяване на теоретичните изпити за кандидат шофьори.  

*** Информацията в изпитните листовки, за всяка категория, се обновява при всяка настъпила промяна в Закона за движение по пътищата, Закона за пътищата и прилежащите нормативни актове.

Структурата и функционалността на изпитните листовки се запазва същата. Могат да бъдат решавани в режим „Обучение“ и режим „Изпит“. И в двата режима на приложението се показват броя на верните отговори (за всеки въпрос), сумира се резултата (при верен отговор/и) и се отчита времето за решаване на изпитният тест.

Като в режим „Обучение“ освен възможността да видите кои са верните отговори към конкретния въпрос можете да видите и пояснение „Защо това са верните отговори“ както и посочване на кои правила за движение по пътищата се прилагат в конкретната ситуация.

Какво предлага онлайн версията на Изпитни Листовки?

Изпитни листовки ДАИ 2021 – режим „Обучение“:

Изпитни листовки ДАИ 2021 – режим „Изпит“:

Последната версия на Закона за движение по пътищата (от декември 2020 г. ) можете да намерите тук.

Полезни документи:

Още актуална информация относно промените в нормативната база можете да намерите тук.

Exit mobile version