www.shofior.com

Обновени изпитни листовки за категории В, В1, А, А1, A2, Ткт, Ттм, AМ – август 2020

Обновени изпитни листовки (онлайн) за категории В, В1, А, А1, A2, Ткт, Ттм, AМ:

Добавени са нови въпроси и допълнителни пояснения свързани с последните промени на Закона за движение по пътищата (от 11 август 2020 г.), касаещи:Въпросите и отговорите, включени в Изпитни листовки ДАИ 2020, са разработени по официалните масиви с изпитни въпроси, върху които се полагат теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответните категории и квалификационните изпити, утвърдени от ИААА.  Последно обновяване: август 2020г.

Информацията в изпитните листовки, за всяка категория, се обновява при всяка настъпила промяна в Закона за движение по пътищата, Закона за пътищата и прилежащите нормативни актове.

Структурата и функционналността на изпитните листовки се запазва същата. Могат да бъдат решавани в режим „Обучение“ и режим „Изпит“. И в двата режима на приложенито се показват броя на верните отговори (за всеки въпрос), сумира се резултата (при верен отговор/и) и се отчита времето за решаване на изпитният тест.

Като в режим „Обучение“ освен възможността да видите кои са верните отговори към конкретния въпрос можете да видите и пояснение „Защо това са верните отговори“ както и посочване на кои правила за движение по пътищата се прилагат в конкретната ситуация.

Какво предлага онлайн версията на Изпитни Листовки?

Изпитни листовки ДАИ 2020 – режим „Обучение“:

Изпитни листовки ДАИ 2020 – режим „Изпит“:

Извадка на всички промени в Закона за движение по пътищата можете да прочетете тук.

Exit mobile version