Обновени изпитни листовки за категории В, В1, А, А1, A2, Ткт, Ттм, AМ

Обновени изпитни листовки (онлайн и за Android OS) за категории В, В1, А, А1, A2, Ткт, Ттм, AМ:

 • В, В1 (1440 въпроса с пояснения)
 • А, А1, A2 (1280 въпроса с пояснения)
 • Ткт (1248 въпроса с пояснения)
 • Ттм, AМ (1184 въпроса с пояснения)

Добавени нови въпроси свързани с някои категории МПС и с административните нарушения на правилата за движение по пътищата и наказанията предвидени за тях съгласно последните промени в Закона за движение по пътищата.Въпросите и отговорите, включени в Изпитни листовки ДАИ 2017, са разработени по официалните масиви с изпитни въпрси, върху които се полагат теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответните категории и квалификационните изпити, утвърдени от ИААА.  Последно обновяване: 10 юли 2017г.

Информацията в изпитните листовки, за всяка категория, се обновява при всяка настъпила промяна в Закона за движение по пътищата, Закона за пътищата и прилежащите нормативни актове.

izpitni listovki 2017

 

Структурата и функционналността на изпитните листовки се запазва същата. Могат да бъдат решавани в режим „Обучение“ и режим „Изпит“. И в двата режима на приложенито се показват броя на верните отговори (за всеки въпрос), сумира се резултата (при верен отговор/и) и се отчита времето за решаване на изпитният тест.

Като в режим „Обучение“ освен възможността да видите кои са верните отговори към конкретния въпрос можете да видите и пояснение „Защо това са верните отговори“ както и посочване на кои правила за движение по пътищата се прилагат в конкретната ситуация.

Какво предлага онлайн версията на Изпитни Листовки и приложението Изпитни листовки ДАИ 2017?

Изпитни листовки ДАИ 2017 – режим „Обучение“:

 • пояснения относно „защо това са верните отговори“ за всички категории и въпроси;
 • подсказка „покажи верните отговори“
 • информация за броя на верните отговори, за всеки въпрос
 • брой на точките, които всеки въпрос носи, ако е отговорено правилно
 • отброяване на времето, необходимо за решаване на изпитният тест
 • възможност за обратна връзка с екипа на shofior.com

Изпитни листовки ДАИ 2017 – режим „Изпит“:

 • информация за броя на верните отговори, за всеки въпрос
 • статистика на сгрешените отговори
 • отброяване на времето, необходимо за решаване на изпитният тест
 • брой на точките, които всеки въпрос носи, при правилен отговор/и

изпитни листовки ДАИ 2017Изпитни листовки ДАИ 2017 за Android, за всяка една категория поотделно, могат да бъдат решавани, след като се изтегли приложението от Google play и се закупи съответната категория листовки.

Повече за фукционналността на Изпитни листовки за ДАИ 2017 за Adnroid можете да намерите тук.