shofior.com

Обновени изпитни листовки за категория C, D, E – 2023

Вече са достъпни онлайн обновените изпитни въпроси за категория C, D, E.

Измененията са във формулировката на самите въпроси съгласно Заповед № РД-01-34/24.01.2023 г. за изменение на масива от изпитни въпроси за провеждане на теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории АМ, А, В, Т, С, D и Е.

Част от досега съществуващите въпроси отпадат и на тяхно място се създават нови въпроси свързани с познаването на правилата за движение по пътищата и новите пътни знаци, въведени с измененията на Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци и промените в Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.

Структурата и функционалността на онлайн изпитните листовки се запазва същата:

Могат да бъдат решавани в режим „Обучение“ и режим „Изпит“. И в двата режима се показват броя на верните отговори (за всеки въпрос), сумира се резултата (при верен отговор/и) и се отчита времето за решаване на изпитният тест.

В режим „Обучение“ освен възможността да видите кои са верните отговори към конкретния въпрос можете да видите и пояснение „Защо това са верните отговори“ както и посочване на кои правила за движение по пътищата се прилагат в конкретната ситуация.

Какво предлага онлайн Изпитни Листовки 2023?

Изпитни листовки ДАИ 2023 – режим „Обучение“:

Изпитни листовки ДАИ 2023 – режим „Изпит“:

Допълнителна информация за функционалността на Онлайн Изпитни Листовки и указания за използването им можете да намерите тук … >>>.

Exit mobile version