Обновени изпитни листовки за категории В, В1, А, А1, A2, Ткт, Ттм, AМ за 2021 г. – с пояснения и подсказки

Обновени изпитни листовки (онлайн) за категории В, В1, А, А1, A2, Ткт, Ттм, AМ

 • В, В1 (1440 въпроса с пояснения)
 • А, А1, A2 (1280 въпроса с пояснения)
 • Ткт (1248 въпроса с пояснения)
 • Ттм, AМ (1184 въпроса с пояснения)а

Добавени са нови въпроси и допълнителни пояснения свързани с последните промени на Закона за движение по пътищата, Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци, Закона за автомобилните превози и Наредба № 11 за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства касаещи:

 • новите понятия „самобалансиращо превозно средство“ и „индивидуално  електрическо превозно средство“ и правилата за движение на тези ППС;
 • правилата за движение на превозни средства със специален режим на движение;
 • правилата за спиране/престой на спирка на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
 • правилата за движение по BUS лента;
 • нови пътни знаци;
 • административните нарушения на правилата за движение по пътищата и наказанията предвидени за тях съгласно последните промени в Закона за движение по пътищата;
 • измененията и допълненията в правилата за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства.

Въпросите и отговорите, включени в Изпитни листовки ДАИ 2021, са разработени в съответствие с официалните масиви с изпитни въпроси, върху които се полагат теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответните категории и квалификационните изпити, утвърдени от ИААА, както и в съответствие с нормативните изисквания за оценяване на теоретичните изпити за кандидат шофьори.  

*** Информацията в изпитните листовки, за всяка категория, се обновява при всяка настъпила промяна в Закона за движение по пътищата, Закона за пътищата и прилежащите нормативни актове.

Структурата и функционалността на изпитните листовки се запазва същата. Могат да бъдат решавани в режим „Обучение“ и режим „Изпит“. И в двата режима на приложението се показват броя на верните отговори (за всеки въпрос), сумира се резултата (при верен отговор/и) и се отчита времето за решаване на изпитният тест.

Като в режим „Обучение“ освен възможността да видите кои са верните отговори към конкретния въпрос можете да видите и пояснение „Защо това са верните отговори“ както и посочване на кои правила за движение по пътищата се прилагат в конкретната ситуация.

Какво предлага онлайн версията на Изпитни Листовки?

Изпитни листовки ДАИ 2021 – режим „Обучение“:

 • пояснения относно „защо това са верните отговори“ за всички категории и въпроси;
 • подсказка „покажи верните отговори“
 • информация за броя на верните отговори, за всеки въпрос
 • брой на точките, които всеки въпрос носи, ако е отговорено правилно
 • отброяване на времето, необходимо за решаване на изпитният тест
 • възможност за обратна връзка с екипа на shofior.com

Изпитни листовки ДАИ 2021 – режим „Изпит“:

 • информация за броя на верните отговори, за всеки въпрос
 • отброяване на времето, необходимо за решаване на изпитният тест
 • брой на точките, които всеки въпрос носи, при правилен отговор/и

Последната версия на Закона за движение по пътищата (от декември 2020 г. ) можете да намерите тук.

Полезни документи:

Още актуална информация относно промените в нормативната база можете да намерите тук.