Обзор на Европейските пътни знаци

Оказва се, че не само в България си имаме пътни знаци, които могат да предизвикат най-малкото – катастрофа:

По материали на: АА