забавниинтересноместаОбщи

Нов туристически маршрут в природен парк „Рилски манастир”

Нов туристически маршрут е в Природен парк „Рилски манастир”.

Маршрутът е наречен „По следите на рилския ревен и рилската иглика” и е насочен към опазването на растително разнообразие и запознаването на посетителите със защитените растения.

Началото на маршрута е от „Кирилова поляна“ и преминава през „Тиха Рила“ и „Рибни езера“.

Вече има поставени информационни табла и насочващи стрелки. Изградени са кътове за отдих.