Нови правила за контролните точки от 1 юли 2017

Нови правила за контролните точки от 1 юли 2017
5 (100%) 1 vote

От 1 юли 2017 г. влизат в сила новите правила за определяне на първоначалният максимален размер контролни точки, условията и реда за възстановяването им.

Една от основните промени е, че при първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС, първоначалния максимален размер контролни точки ще е 26 контролни точки  (а не както беше досега 39) .

Като след придобиване на две годишен  стаж водачът получава допълнително 13 контролни точки. Максималният брой на контролните точки не може да бъде по-голям от 39.
При следващо издаване на свидетелство за управление на МПС броят на наличните контролни точки няма да се променя.
Съгласно последните изменения на Наредба № Iз-2539 за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение, от април 2017 г. ,
се въвеждат и някои промени в наказанията, за които се отнемат контролни точки, като например:
 • за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух  –  се отнемат 10 контролни точки; Когато нарушението е извършено повторносе отнемат 15 контролни точки;
 • за отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози – се отнемат 12 контролни точки;
 • за управление на МПС, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места  – се отнемат 8 контролни точки;
 • за управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер – 10 контролни точки;
 • за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез5 контролни точки;
 • за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари – 12 контролни точки;
 • за неспиране на пътен знак “Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!” или неправилно изпреварване8 контролни точки;
 • за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му  – 6 контролни точки;
 • за неизползване на предпазен колан или не носене на каска  – 6 контролни точки;
 • за превозване на деца в нарушение на ЗДвП – 6 контролни точки;
 • за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването – 8 контролни точки; за  повторно нарушение – 12 контролни точки;
 • за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека  – 8 контролни точки; За повторно нарушение – 12 контролни точки.
На водач, който притежава контролен талон “Водач на МПС без наказания”, издаден по реда на Наредба № I-157  за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина, не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба, с изключение на нарушенията свързани с шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества (или техните аналози) и отказ от проверка за употреба на алкохол и/или наркотични вещества.

 

Важно:

 • Броят на отнетите контролни точки до влизане в сила на наредбата се запазва.
 • Броят на контролните точки на водачите на моторни превозни средства със стаж до 24 месеца към 1 юли 2017 г. се запазва.
 • Отнемането на контролни точки по образуваните преди влизане в сила на тази наредба административнонаказателни производства се извършва по досегашния ред.