Новите правила за двустранните протоколи

С приемането на новите изменения в Закона за движение по пътищата и Наредбата за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия се разширява обхвата на типа ПТП, при които може да се попълни двустранен констативен протокол, без да се извиква КАТ на мястото на инцидента.

Кога може да се попълни двустранен констативен протокол?

Когато няма пострадали хора и има съгласие между двамата участници в пътния инцидент, относно обстоятелствата при които е възникнало произшествието.Как се попълва двустранен протокол

Бланка на двустранен констативен протокол задължително се получава при сключване на задължителната застраховка гражданска отговорност.

При попълването на двустранно констативния протокол е задължително:

  • Да има съгласие между двамата участници в инцидента, относно обстоятелствата при които е възникнал инцидента;
  • Да няма пострадали хора;
  • Да няма съмнение, че някои от водачите участници в инцидента е употребил алкохол или наркотични вещества;
  • Протокола да се попълни на мястото на произшествието;
  • Да е попълнен четливо, без пропуски и грешки,  без задрасквания и/или корекции (ако се допусне грешка задължително трябва да се попълни нов протокол);
  • Всеки участник е длъжен да предостави данни за полицата си „Гражданска отговорност“ и данните от шофьорската си книжка;
  • Протокола да се подпише от двамата участници в инцидента.

След попълването на протокола за ПТП вече НЕ се уведомява Пътна полиция. Протокола се регистрира при застрахователите на двата автомобила (участници в инцидента), които от своя страна уведомяват Гаранционния фонд.

ВАЖНО!

Ако в произшествието има повече от двама участници НЕ МОЖЕ да се състави двустранен констативен протокол! В тези случаи задължително трябва да се извика КАТ на мястото на инцидента.

Ако вина (причинител) за нцидента, освен един от двамата шофьори, има и пътната инфраструктура или климатични условия задължително се вика КАТ.

При издаването на двустранен констативен протокол не се санкционира виновният за инцидента водач!

Ако в произшествието има пострадали хора НЕ МОЖЕ да се състави двустранен констативен протокол! Задължително трябва да се извика КАТ.

С двустранния констативен протокол се удостоверява само постигнато съгласие по отношение на обстоятелствата.

Пълният текст на новата Наредба №IЗ-41 за съставяне на документи при пътнотранспортни произшествия.