shofior.com

Нови ограничения на скоростта в Белгия

От 1 януари 2017 са въведени нови ограничения на скороста на движение в региона на Фландрия (Северна Белгия), при движение извтн населено място – 70 км/ч.

Към края на 2016 са поставени съответните предупредителни знаци на 75%  от пътищата в региона на Фландрия.В случай, че на пътния участък по който преминавате, няма пставен пътен знак относно скоростта на движение, помнете че максимално допустимата скорост на движение извтн населено място в региона на Фландрия е 70 км/ч. В региона има поставени множество камери за контрол на скоростта на движение.

В останалите региони няма промяна в максимално допустимата скорост на движение, освен ако няма поставени допълнителни пътни знаци, сигнализиращи това.

Exit mobile version