Нова наредба за физическа годност на водачи на МПС

Нова наредба за физическа годност на водачи на МПС
Rate this post

На 20 Май 2011г. беше приета нова наредба, издадена от Министерството на здравеопазването, във връзка с за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории.

С тази наредба се определят изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства (МПС) и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и условията и редът за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от категориите по чл. 150a, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (последно изменение от 20 май 2011 г.).

Водачите на моторни превозни средства и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС трябва да отговарят на изискванията за физическа годност за категорията, която притежават, съответно категорията, за която придобиват правоспособност.

Пълният текст на наредбата можете да видите тук.