shofior.com

Намалена или ограничена видимост? Каква е разликата?

намалена видимост - запрашаване

Запазва се тенденцията един от най-трудните въпроси от изпитните листовки се оказва свързан с понятията „ограничена видимост“ и „намалена видимост„.



Намалена видимост

„Намалена видимост“ е налице при здрач, мъгла, валеж, запрашеност, задименост и други подобни. (Закон за движението по пътищата)


намалена видимост поради мъгла

намалена видимост поради снеговалеж

намалена видимост поради запрашеност

намалена видимост поради здрач

Правила за движение при намалена видимост и при силно намалена видимост под 50 м.

Ограничена видимост

„Ограничена видимост“ е налице при стръмнини, завои и други препятствия, които пречат на видимостта. (Закон за движението по пътищата)


ограничена видимост поради изкачване
и остър завой

ограничена видимост поради остър завой

ограничена видимост поради стръмнина
(изкачване)

ограничена видимост поради препятствие

ограничена видимост поради сграда
и/или особеност на пътя

Правила за движение при ограничена видимост.

Правила за движение при намалена видимост.

Exit mobile version