Намалена видимост – правила за движение

  • Какво означава „намалена видимост“?
  • Какви правила за движение трябва да се спазват при намалена видимост и силно наламена видимост?Намалена видимост

„Намалена видимост“ е налице при здрач, мъгла, валеж, запрашеност, задименост и други подобни. (Закон за движението по пътищата)

намалена видимост поради мъгла
намалена видимост поради мъгла
намалена видимост - снеговалеж
намалена видимост поради снеговалеж
намалена видимост - запрашаване
намалена видимост поради запрашеност
намалена видимост - здрач, мрак
намалена видимост поради здрач

Движение при намалена видимост

При движение при намалена видимост моторните превозни средства и трамваите трябва да бъдат с включени къси или дълги светлини, габаритни светлини и светлина за осветяване на задната табела с регистрационния номер.

Всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а при движение през нощта и при намалена видимост – отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично от двете страни на превозното средство.

Водачът на велосипед е длъжен, при движение извън населено място, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост, да да ползва светлоотразителна жилетка и да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.

При движение през нощта и при намалена видимост извън населените места водачът на стадо, придвижващо се по платното за движение, трябва да го обозначи откъм страната на движението със запален фенер.

При намалена видимост или при интензивно движение движението на група пешеходци с водач по платното за движение се разрешава само в колона един след друг.

Допълнителни светлини за мъгла може да се използват само при значително намалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно

Спиране при намалена видимост
На път извън населено място всяко спряно на платното за движение моторно превозно средство и тегленото от него ремарке трябва да бъдат обозначени с включени габаритни светлини.
На автомагистрала, водачът на пътно превозно средство, принуден да спре на поради независещи от него обстоятелства, може да направи това върху лентата за принудително спиране извън платното за движение, като сигнализира спряното пътно превозно средство с предупредителен светлоотразителен триъгълник или включен авариен сигнал.
На скоростен път, водачът на пътно превозно средство, принуден да спре поради независещи от него обстоятелства, може да направи това върху площадката за принудително спиране извън платното за движение, като през нощта и при намалена видимост сигнализира спряното пътно превозно средство с предупредителен светлоотразителен триъгълник или включен авариен сигнал.

Теглене на повредено превозно средство при намалена видимост
По време на движение, при намалена видимост, теглещото моторно превозно средство трябва да бъде с включени къси светлини и авариен сигнал, а тегленото – с включен авариен сигнал или с поставен отзад предупредителен светлоотразителен триъгълник и поставена отзад в лявата страна червена светлина.

Силно намалена видимост (под 50 м)
намалена видимост под 50 м
При силно намалена видимост под 50 метра важат специални правила на движение.

При намалена видимост под 50 м е забранено:

  • тегленето
  • движението на извънгабаритно ППС или такова, което превозва опасен товар
  • завиването в обратна посока
  • спирането за престой на платното за движение извън населено място без включени габаритни светлини

Допълнителна задна светлина за мъгла с червен цвят се използва само когато видимостта е намалена под 50 метра.