Минималната възраст на водача за придобиване на право да управлява МПС

Минималната възраст на водача за придобиване на право да управлява МПС
Rate this post

Минималната възраст на водача за управление на моторно превозно средство е:

16 г. – за управление на моторно превозно средство от категория АМ;
16 г. – за управление на моторно превозно средство от категория А1;
18 г. – за управление на моторно превозно средство от категория А2;
24 г. – за управление на моторно превозно средство от категория А, или:
(20 г. – ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години) или (21 г. – за управление на триколесни моторни превозни средства с мощност, превишаваща 15 kW)
17 г. – за управление на моторно превозно средство от категория В1;
18 г. – за управление на моторно превозно средство от категории В и ВЕ;
18 г. – за управление на моторно превозно средство от категории С1 и С1Е;
21 г. – за управление на моторно превозно средство от категории С и СЕ;
21 г. – за управление на моторно превозно средство от категории D1 и D1Е;
24 г. – за управление на моторно превозно средство от категории D и DЕ;
21 г. – за управление на трамвайна мотриса от категория Ттм;
18 г. – за управление на колесен трактор от категория Ткт по републиканските и общинските пътища.Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса) трябва да са и психологически годни.

Едно и също лице може да притежава само едно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държава – членка на Европейския съюз.

Основна информация за записване и провеждане на шофьорски курсове и изпити за придобиване на правоспособност за управлениие на МПС.