Изпитни листовки за професионална компетентност за международен превоз

Изпитни листовки за професионална компетентност за международен превоз на пътници и товари вече могат да бъдат решавани онлайн при нас.

Онлайн изпитните листовки за ПЪРВА част на изпита за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за извършване на МЕЖДУНАРОДЕН автомобилен превоз на пътници или товари са създадени по масива с изпитни въпроси одобрен от ИААА, по които протичат официалните изпити.

Първа част на изпита се състои в решаване на изпитен тест, състоящ се от 30 въпроса с избор на един верен отговор.

Времето да решаване на теста е 60 минути. Теоретичният изпит се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 18 верни отговора.Цялостният изпит за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България, е изцяло теоретичен и се състои от 3 части.

Към Листовките.

Повече информация за това как протича самият изпит и какви документи са необходими за да се явите на изпита за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за международен автомобилен превоз на пътници и товари можете да намерите тук.