Къде в ЕС са задължителни зимните гуми?

При движение в страни, в които е задължително автомобилът да бъде оборудван със зимни гуми (през зимните месеци), зимните гуми трябва да бъдат монтирани на всички колела на превозното средство, дори и на ремаркето! В някои страни задължително се изисква зимните гуми да бъдат маркирани. Повече информация за страните можете да намерите в съответните линкове по-долу.

Във всички европейски страни се допуска използването на вериги за сняг само при тежки зимни условия, в отделни участъци от пътя (когато пътя е изцяло покрит със сняг или лед). Тези участъци са сигнализирани със съответният пътен знак. След преминаването на участъка от пътя, изискващ вериги за сняг, те трябва да бъдат демонтирани.При поставянето им, веригите за сняг задължително се монтират на задвижващите колела на превозното средство. Изключение прави Дания, където веригите за снят трябва да бъдат поставени на всички гуми на автомобила!

В страни, в които е разрешено използването на гуми с шипове, се допуска използването им само при тежки зимни условия и/или специално сигнализирани пътни участъци.

Страни, в които е задължително използването на зимни гуми (при движение през зимните месеци) и още:

 страна  зимни гуми  вериги за сняг гуми с шипове
Австрия ДА

задължителни в периода от 1 ноември до 15 април

 ДА  от 1 октомври до 31 май,  по специално сигнализирани с пътни знаци пътни участъци
Белгия  препоръчително

(от 1 октомври до 30 април)

 ДА от 1 ноември до 31 март (само при тежки зимни условия)
Кипър НЕ  допустимо

(при тежки зимни условия)

НЕ
Чехия препоръчително*

(задължително по пътища сигнализирани с пътен знак)

ДА  НЕ
Дания  препоръчително  НЕ
Естония ДА

от 1 декември до 1 март

 ДА

ДА

от 15 октомври до 31 март

Финландия ДА

през месеците декември, януари, февруари

ДА

от началото на ноември до края на март

Франция  ДА  ДА ДА

от последната събота преди 11 ноември до опследният понеделник на март

Германия  ДА  ДА  –
Гърция  ДА  ДА  –
 Унгария  НЕ ДА  НЕ
 Ирландия  НЕ НЕ НЕ
 Италия НЕ**  ДА

 ДА

от 15 ноември до 15 март

 Латвия

 ДА

от 1 декември до 1 март

ДА

ДА

от 1 декември до 1 март

 Люксембург

 ДА

от 1 октомври до 31 март

ДА ДА

от 1 октомври до 31 март

 Холандия  НЕ ДА НЕ
 Полша  НЕ ДА  НЕ
 Португалия НЕ ДА НЕ
 Словакия ДА

от 15 ноември до 15 март

 ДА  –
 Словения ДА

от 15 ноември до 15 март

 ДА НЕ
 Испания НЕ ДА
 Швеция  ДА ДА

ДА

от 1 октомври до 15 април

 Великобритания  НЕ ДА
 България  НЕ ДА  НЕ
 Румъния  ДА

от 1 ноември до 31 март

 ДА НЕ
 Хърватия ДА ДА НЕ
 Македония ДА

от 15 ноември до 15 март

 ДА  НЕ
 Турция ДА  ДА  ДА (само в някои пътни участъци)
 Албания  НЕ ДА  НЕ
 Андора  препоръчително  ДА  НЕ
 Беларус

 ДА

от 1 декември до 21 март

 ДА ДА
 Босна и Херцеговина  ДА

от 15 ноември до 15 март

 ДА  НЕ
 Исландия  ДА

от 1 ноември до 15 април

 ДА

ДА

от 15 ноември до 15 април

 Лихтенщайн  НЕ ДА НЕ
Молдова

 ДА

от 1 декември до 1 март

 ДА ДА
 Норвегия НЕ  ДА  ДА
 Русия ДА

от 1 декември до 1 март

 ДА  ДА
 Сърбия и Монтенегро  ДА

от 1 ноември до 1 април

 ДА НЕ
 Швейцария  НЕ***  ДА ДА
 Украйна  НЕ ДА ДА
 Литва  ДА

от 10 ноември до 1 април

 ДА

 ДА

от

10 ноември до 1 април

  • * В Чехия силно се препоръчва използването на зимни гуми (маркирани с M+S), при шофиране през зимните месеци при температура под 4 °C, или в периода от 1 ноември до 31 март. Пътищата в страната, по които е задължително движението само със зимни гуми, са обозначени със съответния пътен знак. Ако автомобилът се движи през зимата без зимни гуми, по път задължителен за движение със зимни гуми, глобата е от CZK 1,500 до 2,500.
  • ** В Италия използването на зимни гуми е препоръчително. Но, на някои пътни участъци можете да видите поставени пътни знаци указващи, че в съответният участък от пътя зимните гуми и/или веригите за сняг са задължителни. Всеки регион в Италия има право да определя периода от годината, в който автомобилите трябва да са оборудвани със зимни гуми и/или вериги за сняг.
  • *** При шофиране през зимните месеци в Швейцария, към момента няма изискване превозното средство да е оборудвано със зимни гуми. Но, ако превозно средство, което не е оборудвано със зимни гуми и поради това създава опасност за трафика в страната, се налага глоба.

 

Повече информация за правилата за движение в различните ервопейски страни, специфични ичисквания, ограничния, наказания и глоби.