Кръгово кръстовище с повече от 2 изхода – равнозначни ли са пътищата или не?

Оказва се, че преминаването през кръгово кръстовище продължава да затруднява не само бъдещите шофьори но и шофьори с опит.

Първо да си припомним какво означава „равнозначни пътища“:

Равнозначни пътища са когато и двата пътя, които се пресичат имат един и същ статут по отношение на предимството за преминаване по тях.

 


И така, ето една конкретна ситуация и въпрос с дълга дискусия, към която ни насочи наш читател:

В този конкретен случай няма кръстовище, на което се пресичат равнозначни пътища.

Пътен знак Б1 - пропусни движешите с епо пътя с предимствоПътен знак Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство“ се поставя на кръстовище, на което пътя по който вие се движите пресича път с предимство. Т.е. Вие се движите по път без предимство. Следователно пътя, който вие пресичате в тази конкретна ситуация, е кръговото.

Пътен знак Г12 „Кръгово движение“ не определя предимството за преминаване. Този знак се поставя за да предупреди, че предстои навлизане в кръгово кръстовище и определя посоката за навлизане в кръговото кръстовище (надясно по посока на движението).

Това означава, че тук автомобили навлезли в кръговото са с предимство пред автомобилите, които искат да навлязат в него и са разположени на път пред който е поставен пътен знак Б1.

Още за правилата за преминаване през кръгово кръстовище.

За правилото за предимство на дясностоящия  и преминаване през нерегулирано кръстовище

За преминаване през регулирано кръстовище